Kreekasse reisimisest

Kreeka võtab külastajaid vastu ainult litsentseeritud hotellides, mis tegutsevad lähtuvalt Kreeka turismiministeeriumi turvaprotokollist, mille leiate siit.

Kreeka valitsuse teate kohaselt peavad reisijad, kes saabuvad Kreekasse õhu-, mere- või maismaatranspordiga, hiljemalt 24 tundi enne riiki sisenemist täitma registreerimisvormi (Passenger Locator Form - PLF), mille leiad siit.

PLF registreerimisvorm tuleb täita veebis hiljemalt 48 tundi enne riiki sisenemist, esitades täpse info oma reisi alguspunktist, hiljuti teistes riikides viibitud perioodi kohta ja Kreeka majutusasutuse aadressi kohta (sh postiindeks), kus reisija puhkuse ajal viibib. Pärast PLF-vormi esitamist saab iga reisija isikliku QR-koodi, mis tuleb Kreeka lennujaama saabumisel esitada, kas mobiiltelefoni ekraanilt või paberil. QR kood peab olema kõikidel reisijatel. NB! Andmed alla 18-aastaste lapse või laste kohta PLF-is täidab üks vanematest.

Asukoha määramise ankeedi ajapiir on seadistatud arvuti poolt, st. kuupäeva valik on lehel määratud ning sulgub automaatselt 24 h enne lendu. Hiljem enam ankeeti täita ei saa. NB! Reisijaid, kes ei ole täitnud ankeeti ega ole saanud QR koodi, lennule ei lubata või kui peaks juhtuma, et lubatakse lennule, siis Kreeka piiril on QR koodi puudumisel trahv 500 eurot reisija kohta.

Kui QR-koodi jääb peale vormi õigeaegset ja edukat täitmist siiski saamata ja reis on kohe algamas, palume klientidel saadud kinnitusteate trükkida või salvestada mobiiltelefoni. Samuti on soovitame salvestada kogu täidetud vormi pdf-failina ning printida või salvestada see oma mobiiltelefoni.

Kreeka avab 1. juulil kõik oma lennujaamad rahvusvahelistele lendudele ning registreerimisvormi eesmärk on kaitsta kodanikke ja turiste ning takistada Covid-19 koroonaviiruse levikut.

Juhend Kreekasse lennukiga saabuvatele reisijatele

Pärast Kreeka lennujaama väravasse kontrollitakse lennujaamas iga reisija QR-koodi, mis tuleb esitada trükitud kujul  või näidata mobiiltelefonist. QR-koodi puudumise korral määratakse igale Kreekasse saabuva reisijale 500-eurone rahatrahv ja tal tuleb täita PLF-vorm Kreeka lennujaamas vastavalt kohalike ametivõimude poolt kehtestatud korrale.

Pärast QR-koodi kontrollimist võidakse lennujaamas teha (pistelise valiku alusel) osadele reisijatele Covid-19 test. Kontrollitavad reisijad peavad hotelli saabumisel teavitama administraatorit oma lennujaamas tehtud testist administratsiooni ja ootama tulemuste selgumist oma hotellitoas. Samuti peavad testitud reisija pereliikmed või kaaslased, kes elavad temaga samas toas, olema isolatsioonis kuni COVID-19 testi tulemuste selgumiseni. Testi tulemusi tuleb oodata kuni 24 tundi ja need avaldatakse ainult positiivse tulemuse saanud isikutele. Reisijatele, kes ei järgi isolatsiooninõuet (testi tulemuste avaldamiseni või kuni 24 tunni jooksul), määratakse Kreeka ametiasutuste poolt kehtestatud 5000-euro suurune trahv, inimese kohta.

Kreeka lennujaamades ja ühistranspordi ootealadel on reisijatel kohustus kanda kaitsvaid näomaske, järgida ohutut distantsi ja teenindajate ohutusjuhiseid. Eeskirjade eiramise eest võivad Kreeka ametnikud teha 150-eurose trahvi.

Uuendatud-täpsustatud info 24. septembri seisuga leiate siit.