Reisikindlustusest ja koroonaviirusest

Altpoolt leiate Salva, Seesami ja PZU seisukohad.

Salva kindlustuse info 7. aprilli seisuga

Tervisekindlustuse ja pagasikindlustuse müük ilma reisitõrketa toimub ilma piiranguteta. 

Juhul kui klient soovib osta lühiajalist reisikindlustust, mis sisaldab ka reisitõrget, siis jääb reisitõrkes alles tingimus „Transpordipiletite ostmise kuupäev“, kuid vormistamise aega on pikendatud 7-le päevale. Ehk siis kui klient ostis lennupiletid näiteks 07.04.2020, reisikindlustuse poliisi vormistamine koos reisitõrkega on võimalik reegli järgi: ostukuupäev pluss 7 päeva, ehk kuni 14.04.2020.

Olemasolevaid poliise on võimalik edasi lükata. Juhul kui klient soovib oma reisi edasi lükata ja seoses sellega ka olemasoleval reisikindlustuse poliisil kuupäevi muuta, siis seda saab teha enne poliisi kehtivuse algust (tervisekindlustuse kate pole alanud). Poliisi kuupäevi saab muuta, kuid isikud ja kindlustussummad peavad poliisil jääma samaks.  

Salva kindlustuse seisukoht 13. märtsi seisuga

Seoses WHO poolt Covid-19 viiruse pandeemiaks kuulutamisega kehtivad Salva Kindlustuse AS reisikindlustuse kindlustuslepingutele järgmised reeglid:

1. Klientidele, kes on 12.03.20 seisuga välismaal ja omavad 12.03.20 seisuga kehtivat kindlustuskaitset:
a) hüvitatakse igasuguse viirushaigestumisega (sh. koroonaviiruse) seotud ravikulud;
b) hüvitatakse välismaal karantiini sattumisega seotud lisakulud majutusele;
c) hüvitatakse karantiinist või haigestumisest tulenevad Eesti Vabariiki hilisema tagasireisiga seotud transpordikulud;

2. Klientidele, kes alustavad reisi 13.03.20 või hiljem ja kliendid, kes ostavad kindlustuslepingu 13.03.20 või hiljem:
a) koroonaviirusega seotud ravikulusid ei hüvitata;
b) karantiiniga seotud lisakulusid ei hüvitata;
c) koroonaviirusega seotud reisitõrke ja reisi ärajäämise kulusid ei hüvitata.

Seoses pandeemia väljakuulutamisega teeb Salva Kindlustus oma reisimüügi ärireeglitesse järgmise muudatuse:

3. Kuni olukorra stabiliseerumiseni Covid-19 viiruse osas võimaldame klientidel kindlustust osta vaid reisi ostmise päeval ja sellele järgneval päeval.

4. Juhul, kui kuupäev on varasem, siis kindlustuslepingu ostmine/müümine ei ole kahjuks võimalik.

Muudatus rakendub alates 13.03.20 vormistatavatele poliisidele.

Eestis viibides soovitame vältida füüsilist kontakti teiste inimestega ja käituda vastavalt Terviseameti juhistele.

Kuna Salva Kindlustuse ürituse ärajäämise kaitse ei kata koroonaviiruse tõttu välisriigis ärajäetud üritusega seotud kahjusid, siis kuvatakse Salva reisikindlustuse poliisl järgmise sõnastusega eritingimust: Käesoleva poliisiga ostetud ürituse ärajäämise lisariski kindlustuskaitse kindlustusjuhtumiks ei loeta ning hüvitamisele ei kuulu koroonaviiruse tõttu välisriigis ärajäetud ürituse tõttu tekkinud kahju.

Seesami kindlustuse seisukoht 29. aprilli seisuga

Olukord maailmas pole täielikult taastunud, kuid nõudlus reisikindlustuse järgi on alles ning kasvamas. Kehtivad Seesami tingimused pakkusid Eesti kindlustusturu parimat kaitset viiruse ees ning sellega soovime ka jätkata. Uuesti müüma hakates lisandub poliisile klausel, mis seab mõned piirangud.

Muudatused:

 • Reisitõrke põhikaitse ning laiendatud kaitse alusel ei hüvitata kahju, mis on põhjustatud epideemiast või selle leviku takistamise meetmetest. Näiteks ei hüvitata laiendatud kaitse alusel olukorda, kus lend jäetakse ära piiride sulgemise tõttu või reisi eesmärgiks olev kontsert jääb ära, sest suuri avalikke üritusi ei tohi korraldada.
 • Omal soovil tühistamise (OST) kaitse kehtib endiselt epideemia/pandeemia/riigipiiri sulgemise olukorras ning selle alusel hüvitatakse 70% kasutamata jäänud teenustest nagu tingimustes kirjas. OSTle kehtib vaid kahe nädala sõlmimise piirang ning üldised välistused. Üldistest välistustest on asjakohane välja tuua etttenähtavat kahju, mis seletatakse poliisi klauslil lahti.
 • Omal soovil tühistamist ja reisitõrke laiendatud kaitset on võimalik osta kuni kaks nädalat pärast reisi ostmist. Varem kehtis see piirang vaid OST korral.
 • Omal soovil tühistamise kaitse maksab rohkem kui varem.

Poliisile lisanduva klausli leiate siit. Reisikindlustuse tõrke lepinguid saab uuesti sõlmida alates 30.04.20202.

Reisitõrkega seoses toimub plaanitust varem ka kindlustuspiirkondadega seotud muudatus. Esialgu 7. maiks planeeritud Venemaa ja Valgevene piirkonna muudatus toimub samuti 30.04. Tekib juurde Valgevene ja muutub Venemaa kindlustuspiirkond. Mõlemasse piirkonda on võimalik sõlmida vaid väikese kindlustussummaga meditsiiniabi katteid, teisi katteid ei saa. Kes soovib Venemaale ja Valgevenesse reisida ning sõlmida tõrke, pagasi või vastutuse kaitset, peab valima Euroopa piirkonna.

Mõlemad kindlustuspiirkonnad on edaspidi mõeldud peamiselt viisa jaoks, neile on võimalik valida vaid meditsiiniabi kaitse summaga 30 000 või 50 000 ning ühtki lisavalikut ei saa (ohtlik töö, ohtlik harrastus, pagas, tõrge, vastutus). Muudatus kehtib nii ühekordsetele reisidele kui korduvreisidele. 

Seesami kindlustuse seisukoht 18. märtsi seisuga

Täna kell 12.00 peatas Seesam reisitõrke müügi. Piirang hõlmab reisitõrke põhikaitset, laiendatud kaitset ja omal soovil tühistamist. Piirang hõlmab ka korduvreiside pikendusi.

Endiselt jääb võimalikuks sõlmida meditsiiniabi, pagasikindlustust ja vastutuskindlustust. 

Seni väljastatud lepingud kehtivad tingimustejärgselt. Meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel hüvitatakse ka kindlustusjuhtumid, mille põhjuseks on covid-19.

Seesami kindlustuse info 14.03 kuni 18.03 kell 12.00 välja antud poliiside kohta ning varasemate poliiside kohta:

Reisimisega seotud ohud on jätkuvalt kasvanud ning valitsuse välja kuulutatud eriolukord paneb ka meid vaatama üle senise tegevuse. Mitmed kindlustusandjad on loobunud koroonaviirusega seonduvate juhtumite katmisest. Seesam jätkab reisikindlustuse pakkumist ka praeguses süngemas olustikus, kuid riske hoolikamalt valides. Siin mõned muudatused:

 • Alates 14.03 sõlmitud lepingutel kehtivad Seesami reisitõrke laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise lisakaitse üksnes juhul, kui reis on ostetud kuni 3 päeva enne reisikindlustuse sõlmimist. Näiteks 16. märtsil saab klient sõlmida laiendatud kaitse, kui reisi broneeringud ja kulutused on tehtud 13. märtsil või hiljem. Kui reisi eest ei maksta koheselt, arvestatakse ostmist sellest hetkest, kui klient on võtnud endale kohustuse reisi eest tasuda või teinud esimese osamakse.
 • Reis, mis pidi toimuma sissesõidu keeluga riiki (nt USA, Itaalia), kuid jääb ära, ei ole hüvitatavad ühegi kindlustuskaitse alusel (sh ei kehti kaitse lennuplaani muudatuse, ürituse ärajäämise, omal soovil tühistamise ega ka enne reisi haigestumise suhtes). Laiendatud kaitse alusel ja omal soovil tühistamise alusel on hüvitatav olukord kus kindlustatu oli sellises riigis enne keelu kehtestamist ning keelu tõttu tuleb varasemalt tagasi.
 • Juhul, kui Eestis kehtestatakse keeld riigist väljuda, ei ole reisi ärajäämine ühegi kaitsega kaetud. Selles olukorras on juhtumi põhjuseks valitsuse otsus, mitte kliendi soov reisist loobuda.

Ajaline piirang laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise kohta tuleb poliisitekstina.

Riigipiiride osa kohta täpsem info tingimustes punktis 7.3.

Reisikindlustusega on endiselt hüvitatavad:

 • Omal soovil reisi tühistamine – omal soovil tühistamise lisakaitsega, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Ürituse ära jäämine – reisitõrke laiendatud kaitse alusel, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Lendude ära jäämine/muutumine – reisitõrke laiendatud kaitse alusel, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Karantiinis olemisest/tagasi tulemisest tekkivad lisakulud – reisitõrke laiendatud kaitse alusel
 • Ravikulud haigestumisest – meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel

Reisitõrke juhtumiks EI OLE:

 • Reisi ärajätmine kartuses nakatuda
 • Välisministeeriumi soovitus sihtkoha riiki mitte minna või muu hoiatus
 • Karantiinis piirkonda ei lubata siseneda/väljuda või muu olukord kui riigipiiri/muud piiri ei lubata ületada (7.3)
 • Viirusepuhangu kuulutamine pandeemiaks või muu klassifikatsiooni muutus

Kui reisitõrke juhtum on toimunud vastavalt ülal olevale nimekirjale, hüvitatakse kahju vastavalt tingimustele. Kui reisitõrke juhtumit ei ole toimunud, ei hüvitata kahju. Lähemalt saate lugeda siit.

PZU kindlustuse seisukoht 1. aprilli seisuga

Seoses eriolukorraga Eestis ning mujal maailmas oleme otsustanud alates 01.04.2020 peatada reisikindlustuse reisitõrke lisakaitsete (ürituse ärajäämine, loodukatastroof, streik ja omal soovil loobumine) müügi. Müügipiirang jääb kehtima seni, kuni olukord on normaliseerunud ning müügipiirangu eemaldamisest on teavitatud.

PZU kindlustuse info 4. märtsist kuni 31. märtsini välja antud poliiside kohta ning varasemate poliiside kohta

Tänaseks on Hiinast alguse saanud koroonaviirus levinud juba peaaegu üle terve maailma ja see teema tekitab inimestes väga palju küsimusi.

Jälgime olukorda igapäevaselt ning selle muutmisel edastame uuendatud infot. Olukorda selgitab PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu.

PZU Kindlustuse meditsiiniabi kindlustus katab viirushaigusesse haigestumisega seotud ravikulud. Sinna alla kuulub ka koroonaviirus, mis on samuti viirushaigus.  Kui klient viibib piirkonnas, kus on välja kuulutatud epideemia, siis on tegemist välistusega. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul  ka epideemia korral.

Kui klient on juba reisil, siis  oleme otsustanud hüvitada seoses koroonaviiruse puhangu või sellest tingitud karantiiniga seotud lisakulud majutusele ja transpordile juhul, kui need on tekkinud.

 • Kui haigestumine ilmneb alles lennujaama turvakontrollis – nt avastatakse palavik ja tervislik seisund ei võimalda seetõttu reisi jätkata, siis juhul, kui tegemist ei ole epideemiaga, kehtib tavapärane reisi katkestamise kindlustuskaitse. Tegemist on kaitse alla kuuluva juhtumiga (kliendil tuleb reis katkestada või edasi lükata tervisest tulenevatel põhjustel). Sellisel juhul hüvitame lisakulud tingimustes kokkulepitud ulatuses.
 • Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et rakendatakse täiendavaid turva- ja tervisekontrolli meetmeid, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega. Vastavalt üldistele välistustele ei kuulu sellisel juhul lennust mahajäämine hüvitamisele.

Planeeritavate reiside puhul on võimalik osta juurde lisakaitse, mis annab võimaluse reisist loobuda omal soovil ja ükskõik mis põhjusel. Juurde on võimalik osta veel ka lisakaitse, mis aitab ürituse ärajäämise korral. Siinkohal tuleb järgida seda, et kindlustuskaitse tuleb juurde osta hiljemalt 48 tunni jooksul peale esialgsete lennupiletite/reisipaketi eest tasumist või esialgse ettemakse tegemist. (NB! Alates 1. aprillist on lisakaitsete müük ajutiselt peatatud).

Fortest Reiside reisiuudised ja sooduspakkumised Sinu e-mailile
Uudiskirjast saate loobuda siin
Eurokalkulaator!

Sisestage hind eurodes:

1 eek=0.0639 euro